Chuyên mục: Hướng dẫn

Content bán hàng hiệu quả [ Phần I ]

Trích từ sách “BÍ Quyết Tay Trắng Trở Thành Triệu Phú” của Adam Khoo và được pha chế thêm văn phong  dễ gần của tác giả Phùng Đạo. PHẦN I : LỜI CHÀO HÀNG PHẦN II: 8 BƯỚC MANG LẠI MỘT  BÀI BÁN HÀNG HẾT SỨC THÀNH CÔNG  ================================================================= PHẦN I : LỜI CHÀO HÀNG