Để trở thành một seoer chuyên nghiệp ngoài việc quảng bá và thiết kế trang web của mình chuẩn seo thì bạn cũng cần biết đến những thủ thuật khi Seo nữa, tuy nhiên trong quá trình làm việc sẽ khó tránh  khỏi gặp phải một số sai lầm gây ảnh hưởng đến quá trình