Quảng cáo CPC facebook là như thế nào?

Hình thức quảng cáo trả tiền cho mỗi lần click được gọi là quảng cáo CPC( cost per click). Bạn sẽ chịu trách nhiệm chi trả tiền khi có khách hàng nhấp chuột vào hình ảnh mà bạn đã lựa chọn quảng cáo cpc facebook của bạn. Với hình thức quảng cáo như thế này

Làm thế nào để tối ưu quảng cáo facebook ads

Có thể nhận thấy việc làm thế nào để tối ưu quảng cao facebook ads là một điều vô cùng quan trọng, nếu bạn biết cách tối ưu quảng cáo facebook ads chẳng những giúp bạn tiết kiệm nhiều chi phí, hiệu quả cao và đặc biệt cho về số lượng đơn hàng nhiều hơn.

Sử dụng icon facebook cần có lưu ý gì?

Việc chúng ta sử dụng các icon facebook trong nội dung các bài viết là điều cần thiết, sử dụng linh hoạt và có mục đích các icon sẽ giúp làm nổi bật nội dung và cho bài viết bắt mắt hơn, tuy nhiên chúng ta đang lạm dụng icon facebook một cách vô tội

Sự ra đời của Marketing bạn đã biết?

Từ lâu, những hành vi Marketing đã xuất hiện một cách rời rạc và gắn liền với những tình huống trao đổi hàng hóa nhất định. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Marketing xuất hiện đồng thời với hoạt động trao đổi. Trên thực tế, các hành vi Marketing chỉ xuất hiện khi