Như chúng ta đã biết, Email là một trong những dịch vụ trực tuyến rất phát triển trong những năm gần đây, đặc biệt là Gmail. Bạn mới bắt đầu dùng Email và bạn chưa thành thạo trong việc đăng ký Email, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký email đơn giản nhanh