Mạnh Hùng có hỏi: mọi người cho em hỏi chút ạ. Tại sao 2 hôm nay traffic của website cứ là 0 ạ. trong khi đó em đã cố khéo traffic ở các trang mạng xã hội và ngoài ở công ty ra thì về nhà em cũng đã dùng địa chỉ IP khác để