Tiêu đề bài viết là một yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công của một bài viết. Tiêu đề cũng là yếu tố kích thích độc giả có click vào đọc tiếp nội dung hay bỏ qua nội dung vì tiêu đề không hấp dẫn…đối với những copywriter thì viết được một