Khi quảng cáo bằng google adwords việc đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo là điều bạn thường xuyên làm. Vậy bạn có biết đến lý do vì sao chúng ta cần quan tâm đến điểm chất lượng khi quảng cáo google adwords không. Quality Score chính là điểm chất lượng được nói