Kien Duong thắc mắc: Mọi người giúp mình với. Site đang yên lành hôm nay check thử thấy bị thế này. Mình đã kiểm tra sitemap vãn bình thường, mình đã remove hết url của site trong WMT rồi cho index lại và sumit từng cái một mà vẫn bị thế này. Mọi người có