Chuyên mục: Tin tức

Content bán hàng hiệu quả [ Phần II ]

Trích từ sách “BÍ Quyết Tay Trắng Trở Thành Triệu Phú” của Adam Khoo và được pha chế thêm văn phong  dễ gần của tác giả Phùng Đạo. PHẦN I : LỜI CHÀO HÀNG PHẦN II: 8 BƯỚC MANG LẠI MỘT BÀI BÁN HÀNG HẾT SỨC THÀNH CÔNG (cả phần trên và phần này là