Làm thế nào để tối ưu quảng cáo facebook ads

Có thể nhận thấy việc làm thế nào để tối ưu quảng cao facebook ads là một điều vô cùng quan trọng, nếu bạn biết cách tối ưu quảng cáo facebook ads chẳng những giúp bạn tiết kiệm nhiều chi phí, hiệu quả cao và đặc biệt cho về số lượng đơn hàng nhiều hơn.

Sử dụng icon facebook cần có lưu ý gì?

Việc chúng ta sử dụng các icon facebook trong nội dung các bài viết là điều cần thiết, sử dụng linh hoạt và có mục đích các icon sẽ giúp làm nổi bật nội dung và cho bài viết bắt mắt hơn, tuy nhiên chúng ta đang lạm dụng icon facebook một cách vô tội

Sự ra đời của Marketing bạn đã biết?

Từ lâu, những hành vi Marketing đã xuất hiện một cách rời rạc và gắn liền với những tình huống trao đổi hàng hóa nhất định. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Marketing xuất hiện đồng thời với hoạt động trao đổi. Trên thực tế, các hành vi Marketing chỉ xuất hiện khi

Content bán hàng hiệu quả [ Phần II ]

Trích từ sách “BÍ Quyết Tay Trắng Trở Thành Triệu Phú” của Adam Khoo và được pha chế thêm văn phong  dễ gần của tác giả Phùng Đạo. PHẦN I : LỜI CHÀO HÀNG PHẦN II: 8 BƯỚC MANG LẠI MỘT BÀI BÁN HÀNG HẾT SỨC THÀNH CÔNG (cả phần trên và phần này là

Content bán hàng hiệu quả [ Phần I ]

Trích từ sách “BÍ Quyết Tay Trắng Trở Thành Triệu Phú” của Adam Khoo và được pha chế thêm văn phong  dễ gần của tác giả Phùng Đạo. PHẦN I : LỜI CHÀO HÀNG PHẦN II: 8 BƯỚC MANG LẠI MỘT  BÀI BÁN HÀNG HẾT SỨC THÀNH CÔNG  ================================================================= PHẦN I : LỜI CHÀO HÀNG