Xu hướng kinh doanh đồ mẹ và bé đang ngày càng tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, cũng vì thế mà mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực này cao hơn đáng kể. Để quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến khách hàng, việc tạo dựng nội dung cho website bán